فتوای مضحک وهابی

بازی فوتبال حرام است چون در آن تشابه به کفار است!!!


هر چه بیشتر در سخنان وفتاوای علما و مفتی های وهابی نظر میکنیم بیشتر به جمود فکری و جهالیت آنها پی میبریم 

از جمله سخنان وفتاوای جاهلانه آنها یکی اینکه :


ذیاب بن سعد آل حمدان الغامدی در کتابی که به نام(حقیقة کرة القدم - حقیقت فوتبال) نوشته است می گوید :


و من المشابهات بالکفار مما أفرزته لعبة(کرة القدم)، وغیرها من اللعاب الریاضیة العصریة ما یلی باختصار:

اولاً: محاربة اللغة العربیة، فخذ مثلاً: الکلمات اللاتینیة والأعجمیة التی یتناقلها أبناء المسلمین فی قاموس (کرة القدم) فمنها 

(الفاول، البلانتی، السّنتر، الکورنر، الأوت، القول، الکابتن، الکارت ...


از جمله ورزشهایی که در این زمان رایج شده و میتوان گفت  تشابه به کفار دارد فوتبال است ، این تشابه دلایلی دارد که به اختصار بیان می شود .

اولاً :مخالفت آنها با لغت عربی مثل کلمات لاتینی و الفاظ غیرعربی که فرزندان مسلمانان در قانون فوتبال از آنها  استفاده می کنند .از جمله کلمات :

( فول ، پنالتی ، سانتر، کورنر ، اُوت ، گل ، کاپیتان ، کارت ...


  « حقیقة کرة القدم صفحه 244»


منبع این نوشته : منبع
فوتبال ,القدم ,جمله ,سخنان وفتاوای