افضلیت حضرت فاطمه سلام الله علیها بر عایشه در کلام علمای اهل سنت

اثبات افضلیت حضرت سیدة النساء علیها السلام بر حضرت مریم علیها السلام و عایشه به اقرار علمای سلف العقیده اهل سنت و وهابیت


آلوسی در ذیل آیه 42 آل عمران می نویسد: 

 

- والذی أمیل إلیه- أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حیث إنها بضعة رسول الله صلّى الله تعالى علیه وسلم بل ومن حیثیات أخر أیضا، ولا یعکر على ذلک الأخبار السابقة لجواز أن یراد بها أفضلیة غیرها غلیها من بعض الجهات وبحیثیة من الحیثیات- وبه یجمع بین الآثار- وهذا سائغ على القول بنبوة مریم أیضا إذ البضعیة من روح الوجود وسید کل موجود لا أراها تقابل بشیء وأین الثریا ید....

 المتناول ومن هنا یعلم أفضلیتها على عائشة ...
نام کتاب : تفسیر الالوسی روح المعانی نویسنده : الألوسی، شهاب الدین    جلد : 2  صفحه : 149


نظر من این است که فاطمه بتول أفضل از تمام زنان اولین و آخرین است از جهت این‌که او پاره تن رسول الله (صلی الله علیه و‌‌ سلم) است و از سایر جهات هم همین‌گونه است و ... حتی اگر ما قائل شویم که حضرت مریم نبی بوده است 


[چون برخی از بزرگان  أهل سنت معتقدند که حضرت مریم و آسیه علیهما السلام نبی بوده‌اند]،


باز هم فاطمه أفضل از او است؛ زیرا پاره تن روح وجود عالم هستی و پاره تن سید تمام موجودات است [یعنی رسول الله صلی الله علیه و‌‌ سلم] و با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. 

چه زمانی می‌تواند این دست‌های بشری به ستاره ثریا برسد؟ 

...و از همین جاست که فضیلت ایشان بر عائشه نیز ثابت است.


منبع این نوشته : منبع
الله ,حضرت ,مریم ,علیه ,فاطمه ,پاره ,رسول الله ,حضرت مریم ,الله علیه ,علیها السلام ,افضلیت حضرت