اعمال روز عید قربان

براى عید قربان اعمالى چند نقل شده است:


1 غسل کردن است که به گفته مرحوم «علامه مجلسى»، غسل در آن روز سنت مؤکد است تا آن جا که بعضى از علما آن را واجب دانسته اند. (11)


2 نماز عید قربان است و نحوه انجام آن، به همان کیفیتى است که در نماز عید  فطر گفته شد، و نماز عید قربان در زمان غیبت امام (علیه السلام) مطابق مشهور فقهاى عظام، سنت


مؤکد است. (2) (خواه به صورت جماعت خوانده شود یا فرادى).


3 مستحب است دعاهایى را که پیش از نماز عید و قبل از آن وارد شده است بخواند. به فرموده مرحوم «علامه مجلسى»، بهترین دعاها، دعاى چهل و هشتم «صحیفه کامله


سجادیه» است که اولش این است: أللهم هذا یوم مبارک و اگر دعاى چهل و ششم را نیز بخواند بهتر است (3)


4 خواندن دعاى ندبه در این روز و سایر اعیاد مستحب است. (4)


5 قربانى کردن در این روز براى همه مستحب مؤکد است و بسیار سفارش شده  است، تا آن جا که برخى از علما آن را بر کسانى که توانایى دارند واجب دانسته اند و مستحب است


بعد از نماز عید، کمى از گوشت آن بخورد. (5 )


و نیز مستحب است هنگام قربانى این دعا را که از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است بخواند:


وجهت وجهى للذى فطر السموات و الارض، حنیفا مسلما و ما أنا من المشرکین، إن صلاتى و نسکى و محیاى و مماتى لله رب العالمین، لا شریک له، و بذلک أمرت و أنا من المسلمین.


اللهم منک ولک، بسم الله والله اکبر. اللهم تقبل منى. (6) بسیار مناسب است افراد توانگر، در این روز قربانى نمایند و اکثر آن را به فقرا و نیازمندان انفاق کنند و به همسایگان و آشنایان


نیز بدهند. در روایتى است که امام صادق (علیه السلام) فرمود: امام على بن الحسین و امام باقر (علیهم السلام) گوشت قربانى را سه قسمت مى کردند؛ یک قسمت آن را به


همسایگان مى دادند و یک قسمت آن را به نیازمندان و قسمت سوم را براى اهل خانه نگه مى داشتند. (7)


6 تکبیرات مشهور زیر را بگوید؛ براى کسانى که در این ایام توفیق حضور در مراسم حج و صحراى «منى» را دارند، بعد از پانزده نماز این تکبیرها را مى خوانند؛ از نماز ظهر روز عید، شروع


کرده تا نماز صبح روز سیزدهم؛ ولى کسانى که در آن جا نیستند، بعد از ده نماز آنها را مى خوانند، از نماز ظهر روز عید آغاز نموده، تا نماز صبح روز دوازدهم، و آن تکبیرها مطابق روایت


کتاب شریف «کافى» چنین است:


الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، الله اکبر، و لله الحمد، الله اکبر على


ما هدانا؛ الله اکبر على ما رزقنا من بهیمه الانعام؛ و الحمد لله على ما أبلانا. (8)


حداقل این تکبیرها را بعد از نماز در این ایام، یکبار بگوید ولى اگر تکرار نماید، بهتر است، و حتى اگر بعد از نوافل نیز بگوید خوب است. (9)


1 . زادالمعاد، صفحه 319 – 2 . همان مدرک – 3 . همان مدرک – 4 . همان مدرک، صفحه 320 – 5 همان مدرک – 6 . زاد المعاد، صفحه 321 – 7 . اقبال، صفحه 451 – 8 . کافى، جلد 4،


صفحه 517، حدیث 4 – 9 . زادالمعاد، صفحه 323


منبع این نوشته : منبع
نماز ,الله ,صفحه ,امام ,مستحب ,قربانى ,الله اکبر، ,علیه السلام ,همان مدرک ,اکبر، الله ,زادالمعاد، صفحه ,مرحوم «علامه مجلسى»،