لیست لغتها برای انواع دوست در انگلیسی  

Friendدوست/ رفیق.New friendدوست جدید.Ex-Friendدوست سابق.Best friendبهترین دوست.Close friendدوست نزدیک.Good friendدوست خوب.Dear friendدوست عزیز.Old friendدوست قدیمی.Lifelong friendدوست دوران زندگی.Childhood  friendدوست دوران بچگی.School friendدوست مدرسه.Family friendدوست خانوادگی.Personal friendدوست شخصی.Mutual friendدوست مشترک.Social friendدوست اجتماعی.Casual friendدوست معمولی.Loyal friendدوست وفادار.Work friendدوست همکار / دوست کاری.

ادامه مطلب  

Family & Relations  

was born in

give the baby up for adoption

divorce settlement

sibling

old friend


grew up in

due date~baby in on due in October

broken home

immediate family

close friend= good friend


went to university at 20

have the baby=give birth to the baby

custody of the children

extended family

best friend


cousin

adoptive parents

grant joint custody#award sole custody

family member

classmates


nephew#niece

raise the child=bring up the child

single parent family

family tree

flatmates


widower#widow

adopted child

pay child support

distant relative

colleagues


stepfather#stepmother

birth mother =biological mother

stay on good terms with each other

loving family=close family#dysfunctional family

make friend


father-in-law#mother-in-law

an only child

get pregnant=expe

ادامه مطلب  

اعضای خانواده و اقوام در انگلیسی  

اعضای خانواده و اقوام در انگلیسی.Sonپسر.Motherمادر.Fatherپدر.Parentsوالدین.Stepbrotherنا برادری – برادر خوانده.Sisterخواهر.Brotherبرادر.Daughterدختر.Half-brotherنا برادری – برادر خوانده.Stepmotherنا مادری – مادر خوانده.Stepfatherنا پدری – پدر خوانده.Stepsisterنا خواهری – خواهر خوانده.Grandmotherمادر بزرگ.Grandfatherپدر بزرگ.Grandparentsپدر بزرگ و مادر بزرگ.Half-sisterناخواهری – خواهر خوانده.Grandsonنوه – پسر پسر – پسر دختر.Grandchildrenنوه.Great grandmotherمادر جد.Great grandfatherپدر جد.Cousinعموزاده – دایی زاده – عمه زاده

ادامه مطلب  

Awesome travel friend/tour guide Ali and new local friends  

Iran Highlights – Tehran, Isfahan, Shiraz & Persepolis
An 8 day Iran Highlights Tour resulted in endless memories of the beautiful country, the welcoming people, the delicious food and the culture and attractions that span thousands of years dating back to ancient civilization. It’s a matter of when, not if, I’ll be returning someday to experience more of what Iran is and has to offer. I booked a customized tour with a local Iranian tour operator Uppersia and it couldn’t have been any better, super fortunate to have a new friend Ali travel with me and show me about his country. Our itinerary had us visiting major cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz and a day trip to the ancient city of Persepolis just outside of Shiraz. Highlights of Iran can be found below of the wonderful

ادامه مطلب  

Awesome travel friend/tour guide Ali and new local friends  

Iran Highlights – Tehran, Isfahan, Shiraz & Persepolis
An 8 day Iran Highlights Tour resulted in endless memories of the beautiful country, the welcoming people, the delicious food and the culture and attractions that span thousands of years dating back to ancient civilization. It’s a matter of when, not if, I’ll be returning someday to experience more of what Iran is and has to offer. I booked a customized tour with a local Iranian tour operator Uppersia and it couldn’t have been any better, super fortunate to have a new friend Ali travel with me and show me about his country. Our itinerary had us visiting major cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz and a day trip to the ancient city of Persepolis just outside of Shiraz. Highlights of Iran can be found below of the wonderful

ادامه مطلب  

Awesome travel friend/tour guide Ali and new local friends  

Iran Highlights – Tehran, Isfahan, Shiraz & Persepolis
An 8 day Iran Highlights Tour resulted in endless memories of the beautiful country, the welcoming people, the delicious food and the culture and attractions that span thousands of years dating back to ancient civilization. It’s a matter of when, not if, I’ll be returning someday to experience more of what Iran is and has to offer. I booked a customized tour with a local Iranian tour operator Uppersia and it couldn’t have been any better, super fortunate to have a new friend Ali travel with me and show me about his country. Our itinerary had us visiting major cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz and a day trip to the ancient city of Persepolis just outside of Shiraz. Highlights of Iran can be found below of the wonderful

ادامه مطلب  

Awesome travel friend/tour guide Ali and new local friends  

Iran Highlights – Tehran, Isfahan, Shiraz & PersepolisAn 8 day Iran Highlights Tour resulted in endless memories of the
beautiful country, the welcoming people, the delicious food and the
culture and attractions that span thousands of years dating back to
ancient civilization. It’s a matter of when, not if, I’ll be returning
someday to experience more of what Iran is and has to offer. I booked a
customized tour with a local Iranian tour operator Uppersia 
and it couldn’t have been any better, super fortunate to have a new
friend Ali travel with me and show me about his country. Our itinerary
had us visiting major cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz and a day
trip to the ancient city of Persepolis just outside of Shiraz.
Highlights of Iran can be found below of

ادامه مطلب  

Awesome travel friend/tour guide Ali and new local friends  

Iran Highlights – Tehran, Isfahan, Shiraz & PersepolisAn 8 day Iran Highlights Tour resulted in endless memories of the
beautiful country, the welcoming people, the delicious food and the
culture and attractions that span thousands of years dating back to
ancient civilization. It’s a matter of when, not if, I’ll be returning
someday to experience more of what Iran is and has to offer. I booked a
customized tour with a local Iranian tour operator Uppersia 
and it couldn’t have been any better, super fortunate to have a new
friend Ali travel with me and show me about his country. Our itinerary
had us visiting major cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz and a day
trip to the ancient city of Persepolis just outside of Shiraz.
Highlights of Iran can be found below of

ادامه مطلب  

Awesome travel friend/tour guide Ali and new local friends  

Iran Highlights – Tehran, Isfahan, Shiraz & PersepolisAn 8 day Iran Highlights Tour resulted in endless memories of the
beautiful country, the welcoming people, the delicious food and the
culture and attractions that span thousands of years dating back to
ancient civilization. It’s a matter of when, not if, I’ll be returning
someday to experience more of what Iran is and has to offer. I booked a
customized tour with a local Iranian tour operator Uppersia 
and it couldn’t have been any better, super fortunate to have a new
friend Ali travel with me and show me about his country. Our itinerary
had us visiting major cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz and a day
trip to the ancient city of Persepolis just outside of Shiraz.
Highlights of Iran can be found below of

ادامه مطلب  

Awesome travel friend/tour guide Ali and new local friends  

Iran Highlights – Tehran, Isfahan, Shiraz & PersepolisAn 8 day Iran Highlights Tour resulted in endless memories of the
beautiful country, the welcoming people, the delicious food and the
culture and attractions that span thousands of years dating back to
ancient civilization. It’s a matter of when, not if, I’ll be returning
someday to experience more of what Iran is and has to offer. I booked a
customized tour with a local Iranian tour operator Uppersia 
and it couldn’t have been any better, super fortunate to have a new
friend Ali travel with me and show me about his country. Our itinerary
had us visiting major cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz and a day
trip to the ancient city of Persepolis just outside of Shiraz.
Highlights of Iran can be found below of

ادامه مطلب  

Awesome travel friend/tour guide Ali and new local friends  

Iran Highlights – Tehran, Isfahan, Shiraz & PersepolisAn 8 day Iran Highlights Tour resulted in endless memories of the
beautiful country, the welcoming people, the delicious food and the
culture and attractions that span thousands of years dating back to
ancient civilization. It’s a matter of when, not if, I’ll be returning
someday to experience more of what Iran is and has to offer. I booked a
customized tour with a local Iranian tour operator Uppersia 
and it couldn’t have been any better, super fortunate to have a new
friend Ali travel with me and show me about his country. Our itinerary
had us visiting major cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz and a day
trip to the ancient city of Persepolis just outside of Shiraz.
Highlights of Iran can be found below of

ادامه مطلب  

Awesome travel friend/tour guide Ali and new local friends  

Iran Highlights – Tehran, Isfahan, Shiraz & PersepolisAn 8 day Iran Highlights Tour resulted in endless memories of the
beautiful country, the welcoming people, the delicious food and the
culture and attractions that span thousands of years dating back to
ancient civilization. It’s a matter of when, not if, I’ll be returning
someday to experience more of what Iran is and has to offer. I booked a
customized tour with a local Iranian tour operator Uppersia 
and it couldn’t have been any better, super fortunate to have a new
friend Ali travel with me and show me about his country. Our itinerary
had us visiting major cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz and a day
trip to the ancient city of Persepolis just outside of Shiraz.
Highlights of Iran can be found below of

ادامه مطلب  

Awesome travel friend/tour guide Ali and new local friends  

Iran Highlights – Tehran, Isfahan, Shiraz & PersepolisAn 8 day Iran Highlights Tour resulted in endless memories of the
beautiful country, the welcoming people, the delicious food and the
culture and attractions that span thousands of years dating back to
ancient civilization. It’s a matter of when, not if, I’ll be returning
someday to experience more of what Iran is and has to offer. I booked a
customized tour with a local Iranian tour operator Uppersia 
and it couldn’t have been any better, super fortunate to have a new
friend Ali travel with me and show me about his country. Our itinerary
had us visiting major cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz and a day
trip to the ancient city of Persepolis just outside of Shiraz.
Highlights of Iran can be found below of

ادامه مطلب  

Awesome travel friend/tour guide Ali and new local friends  

Iran Highlights – Tehran, Isfahan, Shiraz & PersepolisAn 8 day Iran Highlights Tour resulted in endless memories of the
beautiful country, the welcoming people, the delicious food and the
culture and attractions that span thousands of years dating back to
ancient civilization. It’s a matter of when, not if, I’ll be returning
someday to experience more of what Iran is and has to offer. I booked a
customized tour with a local Iranian tour operator Uppersia 
and it couldn’t have been any better, super fortunate to have a new
friend Ali travel with me and show me about his country. Our itinerary
had us visiting major cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz and a day
trip to the ancient city of Persepolis just outside of Shiraz.
Highlights of Iran can be found below of

ادامه مطلب  

Awesome travel friend/tour guide Ali and new local friends  

Iran Highlights – Tehran, Isfahan, Shiraz & PersepolisAn 8 day Iran Highlights Tour resulted in endless memories of the
beautiful country, the welcoming people, the delicious food and the
culture and attractions that span thousands of years dating back to
ancient civilization. It’s a matter of when, not if, I’ll be returning
someday to experience more of what Iran is and has to offer. I booked a
customized tour with a local Iranian tour operator Uppersia 
and it couldn’t have been any better, super fortunate to have a new
friend Ali travel with me and show me about his country. Our itinerary
had us visiting major cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz and a day
trip to the ancient city of Persepolis just outside of Shiraz.
Highlights of Iran can be found below of

ادامه مطلب  

Awesome travel friend/tour guide Ali and new local friends  

Iran Highlights – Tehran, Isfahan, Shiraz & PersepolisAn 8 day Iran Highlights Tour resulted in endless memories of the
beautiful country, the welcoming people, the delicious food and the
culture and attractions that span thousands of years dating back to
ancient civilization. It’s a matter of when, not if, I’ll be returning
someday to experience more of what Iran is and has to offer. I booked a
customized tour with a local Iranian tour operator Uppersia 
and it couldn’t have been any better, super fortunate to have a new
friend Ali travel with me and show me about his country. Our itinerary
had us visiting major cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz and a day
trip to the ancient city of Persepolis just outside of Shiraz.
Highlights of Iran can be found below of

ادامه مطلب  

Awesome travel friend/tour guide Ali and new local friends  

Iran Highlights – Tehran, Isfahan, Shiraz & PersepolisAn 8 day Iran Highlights Tour resulted in endless memories of the
beautiful country, the welcoming people, the delicious food and the
culture and attractions that span thousands of years dating back to
ancient civilization. It’s a matter of when, not if, I’ll be returning
someday to experience more of what Iran is and has to offer. I booked a
customized tour with a local Iranian tour operator Uppersia 
and it couldn’t have been any better, super fortunate to have a new
friend Ali travel with me and show me about his country. Our itinerary
had us visiting major cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz and a day
trip to the ancient city of Persepolis just outside of Shiraz.
Highlights of Iran can be found below of

ادامه مطلب  

Awesome travel friend/tour guide Ali and new local friends  

Iran Highlights – Tehran, Isfahan, Shiraz & PersepolisAn 8 day Iran Highlights Tour resulted in endless memories of the
beautiful country, the welcoming people, the delicious food and the
culture and attractions that span thousands of years dating back to
ancient civilization. It’s a matter of when, not if, I’ll be returning
someday to experience more of what Iran is and has to offer. I booked a
customized tour with a local Iranian tour operator Uppersia 
and it couldn’t have been any better, super fortunate to have a new
friend Ali travel with me and show me about his country. Our itinerary
had us visiting major cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz and a day
trip to the ancient city of Persepolis just outside of Shiraz.
Highlights of Iran can be found below of

ادامه مطلب  

Awesome travel friend/tour guide Ali and new local friends  

Iran Highlights – Tehran, Isfahan, Shiraz & PersepolisAn 8 day Iran Highlights Tour resulted in endless memories of the
beautiful country, the welcoming people, the delicious food and the
culture and attractions that span thousands of years dating back to
ancient civilization. It’s a matter of when, not if, I’ll be returning
someday to experience more of what Iran is and has to offer. I booked a
customized tour with a local Iranian tour operator Uppersia 
and it couldn’t have been any better, super fortunate to have a new
friend Ali travel with me and show me about his country. Our itinerary
had us visiting major cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz and a day
trip to the ancient city of Persepolis just outside of Shiraz.
Highlights of Iran can be found below of

ادامه مطلب  

Uncle Tom's cabin(9)  

"I want to help you." said Mr.Wilson."here take this money."
He pushed a lot of money into George's hand.
"Thank you." said George."I promise to replay this money this money  one day."
then Mr.Wilson gave George some advice.
"When you get to the other side of the Ohio River, find the Quaker church. They will help you reach Canada."
At the same time, the Bird family brought Eliza and Henry to anither family who would also help them.
These people were Quakers.
This Quaker family was very kind.
The father's name was Simon, and the mother was Rachel.
They had five children.
One day, Simeon said to Eliza and Rachel, "Friend David is coming over tonight. He is bringing someone special."
Eliza was happy to hear good news.
"Friend Eliza, the Lord has blessed you."
Simeon said very slowly.
"He has

ادامه مطلب  

Uncle Tom's cabin(9)  

"I want to help you." said Mr.Wilson."here take this money."
He pushed a lot of money into George's hand.
"Thank you." said George."I promise to replay this money this money  one day."
then Mr.Wilson gave George some advice.
"When you get to the other side of the Ohio River, find the Quaker church. They will help you reach Canada."
At the same time, the Bird family brought Eliza and Henry to anither family who would also help them.
These people were Quakers.
This Quaker family was very kind.
The father's name was Simon, and the mother was Rachel.
They had five children.
One day, Simeon said to Eliza and Rachel, "Friend David is coming over tonight. He is bringing someone special."
Eliza was happy to hear good news.
"Friend Eliza, the Lord has blessed you."
Simeon said very slowly.
"He has

ادامه مطلب  

Uncle Tom's cabin(9)  

"I want to help you." said Mr.Wilson."here take this money."
He pushed a lot of money into George's hand.
"Thank you." said George."I promise to replay this money this money  one day."
then Mr.Wilson gave George some advice.
"When you get to the other side of the Ohio River, find the Quaker church. They will help you reach Canada."
At the same time, the Bird family brought Eliza and Henry to anither family who would also help them.
These people were Quakers.
This Quaker family was very kind.
The father's name was Simon, and the mother was Rachel.
They had five children.
One day, Simeon said to Eliza and Rachel, "Friend David is coming over tonight. He is bringing someone special."
Eliza was happy to hear good news.
"Friend Eliza, the Lord has blessed you."
Simeon said very slowly.
"He has

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه نهم Talking about Personality  

پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه نهم Talking about Personality چیست؟
آیا توانستید از مقالات مرتبط با پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه نهم Talking about Personality استفاده نمایید؟
Purchase and Secure Payments for Surrounding Papers پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه نهم Talking about Personality
با خواندن پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه نهم Talking about Personality شگفت زده شوید.
آیا تاکنون پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه نهم Talking about Personality را دریافت نکرده بودید؟
Do you have any familiarity with writing about

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه نهم Talking about Personality  

پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه نهم Talking about Personality چیست؟
آیا توانستید از مقالات مرتبط با پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه نهم Talking about Personality استفاده نمایید؟
Purchase and Secure Payments for Surrounding Papers پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه نهم Talking about Personality
با خواندن پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه نهم Talking about Personality شگفت زده شوید.
آیا تاکنون پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه نهم Talking about Personality را دریافت نکرده بودید؟
Do you have any familiarity with writing about

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  

Day 69  

Today i found out he follows his ex again. She is in America now. Apparently she pm him and asked him to forgive her and one thing led to another  and now they follow each other. Well...should i buy it?I told him why didnt you tell me? He said it wasnt important. But it was to me! I want him to tell me everything...
Anyways, my friend told me that im stupid. That he is going to leave me for a blonde citizen and leave me heart broken.
I dont want to think about that. He loves me, i believe it. I know its going to work out. He is my other half.

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >